iletişim: info@sinankorkulu.com

Hizmetlerimiz

Hizmetler

Mimari Görselleştirme

Dijital Çağın gerekliliklerine uygun olarak gelişen inşaat projeleri yüksek teknoloji ürünü bilgisayarlar yardımıyla önemli atılımlar sağlamış durumda. Bu uygulamalar arasında hayati bir yeri bulunan mimari görselleştirmenin son derece özel bir yeri bulunuyor. Özel bir takım algoritmalar çerçevesinde geliştirilen mimari görselleştirme. Öncellikle çizimi gerçekleştiren 2D AutoCad Projelerin 3D kapsamında modellemesinin gerçekleştirildiği bu çalışma mevcut çizimin tek kareden oluşan animasyon, film veya resim şeklinde projelere dönüştürülmesi prensibine dayanmaktadır. Bu noktada mimarın özel yeteneklerinin içerisine katıldığı çalışma birçok farklı aşamalardan oluşur. Ancak bu noktada çok önemli bir hatırlatma yapmakta fayda bulunuyor. Projenin başlangıç aşamasından sonuna kadar uygulama noktasında gerçekçi olmayan fakat model olarak istenilen görselliği sağladığı halde uygulama gerçeklerinden uzak bir görselleme yapılması durumunda projenin başarısızlıkla sonuçlanması kaçınılmazdır.

Mimari Görselleştirme Projenin Bir Tablo Gibi Sunulması Anlamını Taşıyor

Modelleme üzerinde inşaatın bitmiş halinin bire bir yansıtılması çok önemli bir detay olarak karşımıza çıkmaktadır. Konuyu örneklendirmek gerekirse; söz gelimi bir mimari tanıtım filminde kullanılan görsel karelerin her biri izleyenler açısından projenin ana teması olarak kabul edilen bir ölçüdür. Eğer projenin aksine salt görsellik olsun diyerek bir mimarı görselleştirme hazırlaması söz konusu ise fiziki şartlarda proje bittikten sonra daha önce farklı bir görselleştirmeyi izleyenler tarafından anlaşılacak ve proje sahibi firma açısından bu son derece yanlış bir değerlendirme yapılmasına neden olacaktır. Başta inşaatların önündeki büyük bil boardlar olmak üzere afiş veya broşürlerde ana şablon olarak kullanılan mimari görselleştirme projenin kitlelere ulaştırılması bakımından çok önemli bir avantaj sağlamaktadır

Mimari Görselleştirme Proje Çizimini Yapan Mimarın Onayı İle Şekilleniyor

Bunun çok özel bir sebebi bulunur. Çünkü projeyi çizen mimar mevcut inşaatın iç dizaynını yani iç ve dış mekânların özelliklerini en iyi bilen ve görselleştirmeyi aklında en iyi şekillendirecek kişidir. Mimari görselleştirmeyi bir bakıma maket olarak sunulan çalışmanın görsel ve üç boyutlu olarak dijital gösterimi olarak tanımlayabiliriz. Bunun yanı sıra ticaretin şekillenmesinde bugün için çok büyük bir yeri bulunan reklam stratejilerinin temelini oluşturacak bu görselin hazırlanması profesyonel bir bakış açısı ile gerçekleşebilir. Bunun dışında “render” bilgisi gerektiren bu çalışma bir sonraki aşamaya geçiş için gerekli bir program.  3D modelleme sisteminin başarılı sonuçları alınmasına olanak sağlayan ve çizim aşamasının ilk hali olan “render” ile birlikte gerçekleştirilen tüm mimari görselleştirme uygulamaları projenin tanıtımına son derece önemli katkılar sağlarlar.

İç Mimari Görselleştirme

Günümüzün inşaat algoritmaları artık yüksek teknoloji ile birbirinden profesyonel projelerle şekilleniyor. Bu projelerin başarı oranını maksimum seviyeye çıkaran iç mimari görselleştirmenin gerek tanıtım gerekse müşteri portföyü oluşturulması bakımından son derece önemli bir görevi bulunuyor. Render ile başlayan 2D AutoCad çizimleri ile ana şablonun oluşturulduğu ve projenin iç mekânlarının bire bir yansıması olan bu sistem mevcut çizimlerin 3D ortamında yeniden modellenmesi ile devam ediyor. Üç boyutlu grafiklerin eşlik ettiği çalışma aslında projeyi yürüten yüklenici firmaların bir bakıma kendini ifade etmesidir. Genellikle inşaatların hemen önündeki büyük billboardlarda rastladığımız mimari görselleme firmanın proje hakkındaki genel bilgileri potansiyel müşteri adaylarına anlatımıdır. Bu çalışmayı üstü açık şekilde dizayn edilmiş bir maket çalışmasına benzetebilirsiniz. İçerisinde yaşam alanları, kat ve oturum planları,  proje konut ya da işyeri projesi ise iç ve dış mekanın tanıtımı gibi işlevi bulunan sistem sayesinde projeden yararlanmak isteyenler önemli derecede fikir sahibi olurlar. Bu da ister istemez yüklenici firma veya müteahhit açısından oldukça büyük bir avantaja dönüşür.

İç Mimari Görselleştirme Animasyon Filme Dönüştürülebiliyor

Sadece bil boardlarla sınırlı olmayan iç mimari görselleştirme daha sonra animasyon filmine dönüştürebiliyor. Ayrıca firmanın fiziki katalogunda, broşürlerinde, el ilanlarında veya benzeri tüm reklam faaliyetlerinde yoğun bir şekilde kullanılan görselleştirme ticari başarının anahtarı olma özelliğini taşıyor. 3D teknolojisi sayesinde potansiyel müşterilerin gerek sosyal paylaşım platformlarında, gerekse firmanın internet sayfasında üç boyutlu olarak satın almayı düşündükleri konutun ya da işyerinin içerisini sanal ortamda fiziki olarak gezmiş kadar tanıması ve projenin kendisi için uygun olup olmadığını anlaması kısa sürede gerçekleşiyor. Görselleştirme 360 derecede bir izleme olanağı sağladığından animasyon grafiklerin gerçek çekimlerden çok daha fonksiyonel bir şekilde sunum yaptığını söylemek yanlış bir ifade olmayacaktır. Bunun yanı sıra mevcut mimarinin çalışma ile bütünleştirmesi izleyici tarafından en küçük detayların bile incelenmesine olanak sağlamaktadır.

İç Mimari Görselleştirme Bizim İşimiz

Dijital çağın nimetlerinin en verimli şekilde kullanılmasına olanak sağlayan mimari görselleştirme uygulaması ticari hedeflerin tutturulması bakımda hayati bir öneme sahiptir. Çünkü bir firma ne kadar başarılı bir çalışma yaparsa yapsın bunu kitlelere anlatamadığı sürece tam bir başarı elde edemez.  Kendi alanında uzun yıllara dayalı bilgi birikimi ve son teknoloji ürünü bilgisayar programları yardımıyla sunulan hizmetleri ile firmamız 3D proje çalışmalarında uzman bir kuruluştur. Şimdiye kadar hayata geçirdiği son derece başarılı çalışmalarla hizmet sunduğumuz değerli müşterilerimizin ticari başarılarında katkımızın olması bizim için mutluluk kaynağı olmuştur. İç mimari görselleştirmenin sanata dönüştürüldüğü çalışma örneklerimizi internet sitemiz üzerinden inceleyebilir ve bizlere günün her saati ulaşarak 3d animasyon, iç mimari görselleştirme, iç mimari tasarım ve diğer uygulamalarımız hakkında sormak istediklerinizi aktarabilirsiniz. Lütfen bizleri aramaktan çekinmeyin, çünkü iç mimari görselleştirme bizim işimiz.

İç Mimari Tasarım & Uygulama

Mimarlık denildiğinde akla genellikle inşaat projelerinin tamamının geliştirildiği bir mimari yaklaşım akla gelir. Ancak genel çerçevede proje sonrasında başlayan iç mimari tasarım uygulamaları; bir inşaat projesinin bitiminden sonra özellikle dekorasyona yönelik yapılan değişikliklerde görmemiz mümkündür. Bu bağlamda iç mimariyi tanımlarken yapının özellikleri ve kullanım amacına uygun olarak dizayn etme sanatı olarak açıklanabilir. Gerek konut gerekse işyeri veya endüstriyel anlamda yapıların iç tasarımları ile buna bağlı gelişen ihtiyaçların göz önünde tutulduğu bir konsepti takip eden iç mimari genellikle dekorasyon amacıyla tercih edilse de kullanılan mekânın fonksiyonel özellikler kazanmasını da sağlamaktadır.

Simetri Ve Dekorasyon Açısından İç Mimari Vazgeçilmez Bir Uygulama

Modern ve klasik anlamda bir birinden estetik ve kullanışlı yapıların anlam kazanması için geliştirilen iç mimari uygulamalar kullanılan mekanda yapısal değişiklikleri de içerebiliyor. Bu bağlamda iç mimariyi sadece dekorasyondan ibaret olduğunu düşünmek yanlış olur. Söz gelimi inşaat bazında yeni bitirilmiş bir iş yerini kiralayan veya satın alan lokanta işletmecisi yapacağı işe göre bu iş yerinde gerek dekorasyon gerekse kullanım açısından bir takım değişikliklere ihtiyaç duyabilir. İşte bu değişiklikler iç mimarların uzmanlık alanına giriyor ve işletmenin fonksiyonel olarak çalışabilmesi için gerekli değişiklikleri bizzat tasarlayarak iş yerinin müşteriler tarafından rahat ve konforlu bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli değişiklikleri gerçekleştiriyor. Bu bakımdan iç mimari tasarıma simetri ve dekorasyon açısından vazgeçilmez bir uygulama diyebiliriz.

İç Mimari Tasarımlarınızda Sizlere Optimum Çözümler Sunuyoruz

İç mekanlarda renk uyumu, mobilya seçimi& yerleşimi, duvar dekorasyonu ve mekanı süsleyecek her türlü uzman desteğin verildi iç mimari tasarımlarınızı hızlı ve uluslar arası kalite standartlarında gerçekleştiren firmamız gerekli alt yapı ile ekipmana sahip bir kuruluştur. Uzun yıllardır iç mimari alanında yüzlerce başarılı çalışmaya imza atan firmamız size tasarımlarınızda profesyonel ve optimum çözümler sunmaktadır. En uygun fiyat seçeneklerinin birçok ödeme kolaylığı ile takdim edildiği hizmetlerimizi internet sitemiz üzerinden inceleyebilir ve bizlere her türlü proje çizimi, iç mimari görselleştirme veya iç dekorasyon tarzında gelişen ihtiyaçlarınız ile ilgili olarak sormak istediklerinizi aktarabilirsiniz.

Mimari - İç Mimari Animasyon

Yeni nesil teknoloji artık insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası. Bu çerçevede şekillenen yüksek teknolojik ürünü hizmetler mimari animasyon alanında da son derece etkileyici çalışmaların yapılmasına olanak sağlıyor. 3D modelleme olarak bilinen yazılımların animasyon şeklinde hayat bulduğu, özellikle etkileyici bir tanıtım ve reklam için geliştirilen bu çalışma ticari firmaların olmazsa olmazı durumunda. Çünkü bu yöntemle bir projenin çok daha iyi anlatılması ve ilave görsel efektlerle desteklenen projelerin çok daha başarılı olduğu bilinen bir gerçekliktir. Hızlı ve başarılı sunumların reel getiri bazında geri dönüşümü garantileyerek sonuca ulaştığı günümüz şartlarında stüdyo kalitesinde 3D animasyon müthiş etkileri olan bir reklam aracıdır. Özellikle toplu konut projeleri gibi önemli sayıda kitlesel tanıtıma ihtiyaç duyulan çalışmalarda yüklenici firmaların elini güçlendiren ve profesyonel anlamda sunum yapma şansını tanıyan 3D teknolojisi firmamız tarafından titizlikle hazırlanarak sizlere sunulmaktadır.

Hayal Dünyanıza 3D Mimari Animasyon İle Işık Tutuyoruz

Daha önce sadece fotoğraf çekiminden itibaren bir takım slaytlarla sürdürülen tanıtımların artık “Animtr” ile şekillenmiş olması aynı zamanda hareketli giflerin etkileyici bir şekilde filme dahil edilmesiyle projeye talip olanlar tarafından izlenerek hayal dünyasında hemen canlandırılması ile  gelişen bir projede başarı kaçınılmazdır. Sözgelimi bir konut projesinin tanıtım animasyon filmini izleyen kişi aracıyla almayı düşündüğü konuta geldiğinde aracını nereye park edeceği yeri bizzat hareketli bir şekilde izleyebilmektedir. Aynı zamanda binaya nereden giriş yapacağını, sevdikleriyle birlikte yaşayacağı konutun iç mimarisini veya kompleks içerisinde sosyal donatıların varlığı gibi çok geniş bir yelpazede izlenme imkanı sağlayan mimari animasyon son derece etkili bir tanıtımı mümkün kılıyor. Bu noktada bir sanat olarak kabul edilmesi gereken 3D Animtr uzman ellerde yaşam buluyor.

Yerleşim Alanları Mimari Animasyon İle Çok Daha Anlamlı Bir Hale Geliyor

Aynı zamanda iç mimari alanında da kullanılan mimari animasyon yerleşim alanlarında kat ve oturum planlarını açıkça izlenebilmesini sağlayan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla animasyon olarak görselleştirilen projelerde alıcılar tarafından görsel izleme metoduyla telepatik bir bağlantı kurulabilmektedir ve bu yöntemin en büyük avantajı 3 boyutlu olarak 360 derecelik bir açıda projenin tanınmasını sağlamasıdır. Kendi alanında profesyonel çalışmalara imza atan kuruluşumuz animasyonun sağladığı avantajlarla projelerinizdeki başarıyla mutluluk duymaktadır. projenizin başarısında sunduğumuz hizmetlerin katkısı ile gururlandırmakta ve bu çalışma bizim açımızdan önemli bir referans kaynağı teşkil etmektedir.

Yatırımlarınızı Mimari Animasyon İle Şekillendirin

Mimari animasyona dahil edilen insan figürlerinin yanı sıra diğer figürlerin, yani ağaç, diğer canlılar, araba, kamelya ya da havuz gibi objelerin ilave edilmiş olması aynı zamanda iç mimari de çocuk odası, yatak odası veya salon gibi detayların eksiksiz olarak işlenmesi bizzat izleyen tarafından sanki almayı düşündüğü konutta yaşıyormuş gibi hissiyat oluşmasını sağlar. Mimari animasyonun yüksek kalitede projelendirilmesi ile mümkün olan bu çalışma kuruluşumuzun profesyonel ekibi ile hummalı bir çalışma neticesinde ortaya çıkmaktadır. “Stilistik” mimari animasyon ile bu bağlamda gelişen animtr henüz ortaya konulmamış ya da halen yapımı devam eden bir projenin mimari çizimlerinden yola çıkarak hazırlanıyor. Projeye satış, reklam ve lansmana özel sunumlarının 3 D görsellerle şekillenmesi belki de daha temel çalışması sırasında satışlarla büyük bir avantaja dönüşmesi pekâlâ mümkündür.  Lütfen sitemiz üzerinde bulunan 3D mimari animasyon örneklerimizi inceleyiniz. Olabilecek en uygun fiyatlarla gerçekleştirmiş olduğumuz sanatsal çalışmalarımız ile yatırımlarınızı şekillendireceğimiz örnek çalışmaları beğeneceğinize eminiz. Bizlere iletişim kurmanız  durumunda sizleri detaylı olarak bilgilendirmekten mutluluk duyarız.